Goedkeuring Overeenkomst van Opdracht

Wanneer u met mij zaken doet werk ik met een door de Belastingdienst, speciaal voor afloskapiteins, goedgekeurde Overeenkomst van Opdracht. Deze overeenkomst is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 90516.10518

Het werken met zzp’ers is gehouden aan bepaalde voorwaarden voor de Belastingdienst. Om de opdrachtgever te vrijwaren van evt. naheffingen door de Nederlandse Belastingdienst is jarenlang de VAR-verklaring toegepast. Deze VAR is per 1 mei 2016 vervallen. Hiervoor in de plaats is een door de fiscus goedgekeurde Overeenkomst van Opdracht gekomen.

Voor aanvang van de werkzaamheden moet de overeenkomst door beide partijen ondertekend worden.  De voorwaarden waaronder een zzp-er mag / moet werken wordt door de fiscus bepaald en komt in die goedgekeurde Overeenkomst van Opdracht tot uiting. Men let hierbij o.a. op de onderlinge verstandsverhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wanneer u mij inhuurt en de werkzaamheden worden volgens deze overeenkomst uitgevoerd heeft dat de goedkeuring van de fiscus waardoor u niet achteraf met naheffingen geconfronteerd wordt.